Loading...
Innovations Akademiet

INNOVATIONSAKADEMIET

Fynsk initiativ skaber samarbejde mellem grundskoler, ungdomsuddannelser og virksomheder.

Innovationsakademiet er en uddannelsesfestival, der udfordrer unges kreativitet, engagement og entreprenante evner.

Målgruppen er 8. klasses elever og 1. års-studerende på ungdomsuddannelserne. Festivalen handler om brobygning mellem skoler og ungdomsuddannelser, om samarbejde og konkurrence på tværs af skoler.

Fynske virksomheder udfordrer elever fra skoler og ungdomsuddannelser til at være med til at udvikle nye produkter på Innovationsakademiet 2018.
Innovationsakademiet er et autentisk læringsforløb og -fællesskab i konkurrence om at udvikle, designe og præsentere brugbare løsninger på virksomhedernes udfordringer. Innovationsakademiet giver din skole en unik mulighed for at give jeres elever et real-life-indblik i erhvervslivets udfordringer og blive klædt på til den fremtid, der venter dem.
KONCEPTET
HVAD DET HELE GÅR UD PÅ
PROGRAMMET
SELVE FESTIVALEN
VILDSKABEN
DET STIKKER HELT AF

Oplev tre dage på Innovationsakademiet her

2020

2018


HVAD ER INNOVATIONSAKADEMIET?

Innovationsakademiet bygger bro mellem grundskoler, ungdomsuddannelser og virksomheder.

På akademiet sættes unge sammen på tværs af uddannelser, niveauer og faglighed med det for øje at skabe dynamik, bevidsthed og indsigt. Akademiet har fokus på faglighed, fantasi, kreativitet, bonding, metode-diversitet og potentialet i mangfoldigheden. Det handler kort sagt om at lære mennesker at kende, at skabe en naturlig base for dialog og forståelse og om at opbygge et kvalificeret mindset i forhold til valg af fremtidsmuligheder.

Nysgerrighed, faglighed, personlighed og intensitet bliver synliggjort og sat i spil i teamsamarbejdet. De unge skal være kreative og nytænkende, og de skal sammen opbygge et mod til at tage initiativet og få erfaring med sammen at bruge deres viden og faglighed.

Det er nødvendigt, at uddannelsesstederne løfter opgaven med at uddanne unge med disse kompetencer, når vi fortsat ønsker vækst og velstand i mange år fremover, og for at Danmark kan have en position i den globaliserede verden.

Regeringen har som målsætning, at 95 % af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Det er kommunernes ansvar at løfte denne opgave. Vi oplever, at der er behov for en tværgående organisering af brobygnings-indsatsen for at sikre en styrket og koordineret indsats omkring kendskabet og overgangen til ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesfestival InnovationsAkademiet 2020

Program 7. 8. og 9. januar 2020
Forberedelse hjemme på skolen:
Research på alle deltagende virksomheder + fordele eleverne på virksomhederne
Tirsdag d. 7. januar
8.30
Officiel åbning af Innovationsakademiet
9.15
Wake up overraskelse
9.30
Teambuilding i grupper sammensat på tværs af skoler
10.00
Pause
10.30
Mød 10 fynske virksomheder som kommer med udfordringer
11.00
Kreativitetsboost
11.10
Idéudvikling
11.40
Idéudvælgelse
12.00
Frokost
12.40
Overraskelse
13.10
Idéudvikling
13.40
Endelig valg af ide & idébeskrivelse
14.10
Netværk
14.30
Tak for i dag
Onsdag d. 8. januar
08:30
Wake up - overraskelse:
09.00
Turnus i tre værksteder inkl. formiddagspause
1. Bygning af prototyper
2. Møde med elever fra HHX: Målgruppeanalyse og SWOT-analyse
3. Møde med elever fra HTX: Idéudvikling og -forbedring
11.00
Overraskelse
12.00
Frokost
12.40
Turnus i to værksteder
1. Møde erhvervsskolen: Research på erhvervsrettet faglighed ift. idéforbedring
2. Mød dit netværk
14.00
Navn og logo
14.30
Uddannelsesfestival
Mød elever og vejledere fra ungdomsuddannelser på Fyn til en snak om valg af ungdomsuddannelse. Fælles opgave for alle deltagende 8. klasser og deres forældre
16.00
Tak for i dag
Torsdag d. 9. januar
08:30
Overraskelse
09.00
Pitch spotkursus
10.00
Pause
10.20
Færdiggøre projektet i de enkelte grupper
11.30
Frokost
12.00
Optakt til finalen
12.10
Idékonkurrencen åbnes med taler og velkomst til deltagende virksomheder og gæster
12.30
Alle grupper pitcher for deres virksomhed
13.20
Hver virksomhed sender en gruppe videre i finalen og præsenterer gruppen på scenen
13.45
Vindergruppe fra hver virksomhed pitcher på store scene
14.25
Overraskelse
14.45
Vindergruppen InnovationsAkademi 2020 hyldes på scenen
15.00
Tak for i år

Billedgalleri

Skal vi lege?

Følgende virksomheder deltager i 2020

RYNKEBY

TRENTE MØLLE

JOLLY COLA

Visit Faaborg

Kims

GameInVentorS

Film Fyn

Søbysøgård

Midtfyns Festival

Fayard A/S

Landbrug & Fødevarer

 

 

Følgende skoler deltager i 2020

Ungdomsuddannelser

Tietgen

HHX

Kold College

HTX

Sosu Fyn

 

Korinth Landbrugsskole

 

SESG tømrer

 

SDE Robot

 

Grundskoler

Enghaveskolen, Faaborg

 

Øhavskolen, Faaborg

 

Nordagerskolen, Ringe

 

Nr. Lyndelse Friskole

 

Ringe Friskole

 

Sdr. Nærå Friskole

 

Carl Nielsen Skolen, Årslev

 

Kontakt

Ring til
Per Midtgaard
72 53 40 01
Ring til
Birgitte Rasmussen
40 30 47 13
Ring til
Kristina Mulle Yde
51 53 91 98
 
Åben Google Map
Luk Google Map